Hotel Or Blanc***

Campaments d’estiu

Durant els mesos estivals

L'HOTEL ACULL GRUPS DE JOVES QUE REALITZEN CAMPAMENTS D'ESTIU EN ELS QUALS ES COMPAGINEN ESPORTS, IDIOMES, VIDA EN LA NATURALESA I ACTIVITATS CULTURALS.

Si pertanys a alguna institució o a alguna organització que treballa directament amb nens o joves, i estàs interessat a organitzar campaments per a grups de més de 20 persones, posa’t en contacte amb nosaltres per a conèixer les tarifes i les activitats que es poden organitzar en aquesta zona geogràfica.